Wybierz piętro i mieszkanie

Tabele mieszkań:

NazwaPiętroPowierzchnia m2PokojeOgródek m2BalkonCena bruttoStatus
Lokal mieszkalny KL3/0/1P-026,6119,58226 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/0/2P-049,92323,39414 300Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/0/3P-053,78335,70435 600Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/0/4P-060,69211,76491 500
Lokal mieszkalny KL3/0/5P-044,41234,46368 600Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/0/6P-037,41217,79317 900Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/0/7P-026,6218,82226 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/1/8P-126,6112,61226 000 Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/1/9P-149,9232,61414 300Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/1/10P-137,0712,61315 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/1/11P-139,36213,06334 500Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/1/12P-155,86324,95452 400Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/1/13P-148,01321,52398 400Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/1/14P-135,47216,21301 500Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/1/15P-142,93219,22348 600Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/1/16P-159,52321,95482 100Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/1/17P-144,4128,16368 600Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/1/18P-137,4122,61317 900Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/1/19P-126,6612,61226 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/2/20P-226,6112,61226 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/2/21P-2 49,9232,61414 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/2/22P-237,0722,61314 500Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/2/23P-239,3622,61334 500Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/2/24P-255,6632,61450 800Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/2/25P-247,8132,61396 800Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/2/26P-235,4722,61301 400Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/2/27P-242,0322,61348 800Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/2/28P-259,3448,16480 600Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/2/29P-244,4128,16368 600Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/2/30P-237,4122,61317 900Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/2/31P-226,6612,61226 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/3/32P-326,6112,61226 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/3/33P-349,9232,61414 300Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/3/34P-337,0722,61315 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/3/35P-339,3622,61334 500Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/3/36P-355,6632,61450 800Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/3/37P-347,8132,61396 800Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/3/38P-335,4722,61301 400Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/3/39P-342,0322,61348 600Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/3/40P-359,3448,16480 600Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/3/41P-344,4128,16368 600Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/3/42P-337,4122,61317 900Sprzedane
Lokal mieszkalny KL3/3/43P-326,6612,61221 000Sprzedane
NazwaPiętroPowierzchnia m2PokojeOgródek m2BalkonCena bruttoStatus
Lokal mieszkalny KL4/0/1P-026,62110,38226 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/0/2P-037,41217,79317 900 Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/0/3P-044,41234,46368 600Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/0/4P-060,31211,76488 500
Lokal mieszkalny KL4/0/5P-037,07215,66314 500Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/0/6P-049,92323,39414 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/0/7P-026,6119,58226 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/1/8P-126,6612,61226 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/1/9P-137,4122,61317 900Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/1/10P-144,4128,16368 600Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/1/11P-159,92321,95485 300Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/1/12P-142,03219,22348 600Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/1/13P-135,54216,21302 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/1/14P-147,81321,52396 800Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/1/15P-155,41324,99448 800Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/1/16P-139,36213,05334 400Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/1/17P-137,0722,61315 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/1/18P-149,9232,61414 300Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/1/19P-126,6112,61226 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/2/20P-226,6612,61226 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/2/21P-237,4122,61317 900Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/2/22P-244,4128,16368 600Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/2/23P-259,3448,16492 500Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/2/24P-242,0322,61348 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/2/25P-235,5422,61302 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/2/26P-247,8132,61396 800Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/2/27P-255,4132,61448 800Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/2/28P-239,3622,61334 500Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/2/29P-237,0722,61314 500Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/2/30P-249,9232,61414 300Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/2/31P-226,6112,61226 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/3/32P-326,6612,61226 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/3/33P-337,4122,61317 900Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/3/34P-344,4128,16368 600Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/3/35P-359,3448,16480 600Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/3/36P-342,0322,61348 600Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/3/37P-335,5422,61302 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/3/38P-347,8132,61396 800Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/3/39P-355,4132,61448 800Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/3/40P-339,3622,61334 500Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/3/41P-337,0722,61314 500Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/3/42P-349,9232,61414 300Sprzedane
Lokal mieszkalny KL4/3/43P-326,6112,61221 000Sprzedane
NazwaPiętroPowierzchnia m2PokojeOgródek m2BalkonCena bruttoDostępność
Lokal mieszkalny KL5/0/1P-061,38319,62607 600
Lokal mieszkalny KL5/0/2P-042,93216,2437 800
Lokal mieszkalny KL5/0/3P-035,48213,65372 500Sprzedane
Lokal mieszkalny KL5/0/4P-047,72318,13486 700
Lokal mieszkalny KL5/0/5P-047,88217,59488 300
Lokal mieszkalny KL5/1/6P-139,0422,61409 900
Lokal mieszkalny KL5/1/7P-149,9328,16509 200
Lokal mieszkalny KL5/1/8P-161,638,16609 800
Lokal mieszkalny KL5/1/9P-142,5922,61434 400
Lokal mieszkalny KL5/1/10P-135,4322,61372 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL5/1/11P-147,732,61486 500
Lokal mieszkalny KL5/1/12P-156,2632,61556 900
Lokal mieszkalny KL5/1/13P-139,222,61411 600
Lokal mieszkalny KL5/1/14P-137,0422,61388 900Sprzedane
Lokal mieszkalny KL5/1/15P-149,8532,61508 400
Lokal mieszkalny KL5/1/16P-126,5812,61279 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL5/2/17P-239,0422,61409 900
Lokal mieszkalny KL5/2/18P-249,9328,16509 200
Lokal mieszkalny KL5/2/19P-261,0748,16604 500
Lokal mieszkalny KL5/2/20P-242,5922,61434 400
Lokal mieszkalny KL5/2/21P-235,4322,61372 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL5/2/22P-247,722,61486 500
Lokal mieszkalny KL5/2/23P-256,2632,61556 900
Lokal mieszkalny KL5/2/24P-239,222,61411 600
Lokal mieszkalny KL5/2/25P-237,0422,61388 900
Lokal mieszkalny KL5/2/26P-249,8522,61508 400
Lokal mieszkalny KL5/2/27P-226,5812,61279 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL5/3/28P-339,0422,61409 900
Lokal mieszkalny KL5/3/29P-349,9328,16509 200
Lokal mieszkalny KL5/3/30P-361,0748,16604 500
Lokal mieszkalny KL5/3/31P-342,5922,61434 400
Lokal mieszkalny KL5/3/32P-335,4322,61372 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL5/3/33P-347,732,61486 500
Lokal mieszkalny KL5/3/34P-356,2632,61556 900
Lokal mieszkalny KL5/3/35P-339,222,61411 600
Lokal mieszkalny KL5/3/36P-337,0422,61388 900
Lokal mieszkalny KL5/3/37P-349,8532,61508 400
Lokal mieszkalny KL5/3/38P-326,5812,61279 000Sprzedane
NazwaPiętroPowierzchnia m2PokojeOgródek m2BalkonCena bruttoDostępność
Lokal mieszkalny KL6/0/1P-056,26325,28556 900
Lokal mieszkalny KL6/0/2P-047,72318,13486 700
Lokal mieszkalny KL6/0/3P-035,48213,65372 500
Lokal mieszkalny KL6/0/4P-042,93216,2437 800
Lokal mieszkalny KL6/0/5P-061,38319,62607 600
Lokal mieszkalny KL6/1/6P-126,5812,61279 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL6/1/7P-149,8532,61508 400
Lokal mieszkalny KL6/1/8P-137,0422,61388 900Sprzedane
Lokal mieszkalny KL6/1/9P-139,222,61411 600
Lokal mieszkalny KL6/1/10P-156,2632,61556 900
Lokal mieszkalny KL6/1/11P-147,732,61486 500
Lokal mieszkalny KL6/1/12P-135,4322,61372 000
Lokal mieszkalny KL6/1/13P-142,5922,61434 400
Lokal mieszkalny KL6/1/14P-161,0748,16604 500
Lokal mieszkalny KL6/1/15P-149,9328,16509 200
Lokal mieszkalny KL6/1/16P-139,0422,61409 900
Lokal mieszkalny KL6/2/17P-226,5812,61279 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL6/2/18P-249,8532,61508 400
Lokal mieszkalny KL6/2/19P-237,0422,61388 900Sprzedane
Lokal mieszkalny KL6/2/20P-239,222,61411 600
Lokal mieszkalny KL6/2/21P-256,2632,61556 900
Lokal mieszkalny KL6/2/22P-247,732,61486 500Sprzedane
Lokal mieszkalny KL6/2/23P-235,4322,61372 000
Lokal mieszkalny KL6/2/24P-242,5922,61434 400
Lokal mieszkalny KL6/2/25P-261,0748,16604 500
Lokal mieszkalny KL6/2/26P-249,9328,16509 200
Lokal mieszkalny KL6/2/27P-239,0422,61409 900
Lokal mieszkalny KL6/3/28P-326,5812,61279 000Sprzedane
Lokal mieszkalny KL6/3/29P-349,8532,61508 400
Lokal mieszkalny KL6/3/30P-337,0422,61388 900Sprzedane
Lokal mieszkalny KL6/3/31P-339,222,61411 600
Lokal mieszkalny KL6/3/32P-356,2632,61556 900
Lokal mieszkalny KL6/3/33P-347,732,61486 500
Lokal mieszkalny KL6/3/34P-335,4322,61372 000
Lokal mieszkalny KL6/3/35P-342,5922,61434 400
Lokal mieszkalny KL6/3/36P-361,0748,16604 500
Lokal mieszkalny KL6/3/37P-349,9328,16509 200
Lokal mieszkalny KL6/3/38P-339,0422,61409 900

Pomoc kredytowa


Dla wszystkich naszych klientów zapewniamy rownież bezpłatną pomoc kredytową. Istnieje możliwość zakupu domu bez wkładu własnego.


+48 512 309 799